New post
0

Rozpoczęcie pracy z domu podczas pandemii koronawirusa. Darmowa konfiguracja oprogramowania

Rozpoczęcie pracy z domu podczas pandemii koronawirusa.png


Opisujemy tu darmowy i bezpieczny sposób rozpoczęcia pracy zdalnej z komputera biurowego.

Rozwiązanie to oparte jest na darmowej sieci Radmin VPN i wersji próbnej oprogramowania Radmin ze wszystkimi funkcjami, z którego można korzystać bezpłatnie przez 30 dni. Powinno być ono wystarczające na czas pracy podczas pandemii wirusa.


 
Konfiguracja komputera biurowego

1.   Zainstaluj na swoim komputerze biurowym Radmin VPN i Radmin Server.

2.   Utwórz sieć w Radmin VPN.

            a. Wciśnij przycisk „Utwórz sieć”.

           1.png


           b. Skonfiguruj nazwę sieci i wybierz bezpieczne hasło. Zapamiętaj je. Ze względów bezpieczeństwa nie przechowujemy haseł.

           2.png


3.      Teraz pora na konfigurację uprawnień dostępu. W komputerze biurowym prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę paska zadań serwera Radmin radmin tray.png i wybierz „Ustawienia Radmin Server”.
           
    a. Wciśnij „Pozwolenia…”.

           3.png


           
      b. Teraz ponownie „Pozwolenia”.

           4.png


           
    c. Dodaj użytkownika.

           5.png

           
    d. Ustaw nazwę użytkownika i hasło. Je również zapamiętaj. Ze względów bezpieczeństwa nie przechowujemy haseł.

           6.png


             e. Skonfiguruj uprawnienia, które chcesz sobie przyznać. W razie potrzeby możesz skonfigurować wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami dostępu.

           7.png

Tryby dostępu niezbędne do pracy zdalnej:
  • Kontrola ekranu zdalnego — pełen dostęp do myszy i klawiatury.
  • Przesyłanie plików — wybierz tę opcję, jeśli potrzebujesz przesyłać pliki.

Po ustawieniu uprawnień dostępu wciśnij „OK” we wszystkich otwartych oknach Radmin, a w ostatnim wciśnij „Zakończ”, aby opuścić okna ustawień.


Ważne jest pozostawienie włączonego komputera, jeśli chcesz uzyskać do niego dostęp, będąc w domu. Radmin VPN i serwer Radmin powinny już działać.

Teraz możesz uzyskać dostęp do swojego komputera biurowego z domu.Konfiguracja komputera domowego

4.    Zainstaluj na komputerze domowym Radmin VPN i Radmin Viewer.      

5.    Otwórz Radmin VPN w komputerze domowym i wciśnij „Dołącz do sieci”.  
 
           8.png


6. Wprowadź pierwszą parę nazwy sieci i hasła utworzoną w punkcie 2b.    

           9.png

7. Teraz oba komputery są w tej samej sieci lokalnej. W sieci powinien być widoczny Twój komputer biurowy.      

           10.png


8. Kliknij dwukrotnie nazwę komputera biurowego i wprowadź drugą parę uwierzytelnień stworzoną w punkcie 3d.      

           11.png

Połączenie z komputerem biurowym jest już aktywne!

Oto krótki opis interfejsu oprogramowania Radmin Viewer    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comments 0
Only registered users can post comments. Log in, please.